Skip to main content

Behandelingen

Specialist(en)
Ronald Verbeek

 

Stottercentrum Zwolle – Enschede richt zich puur op de behandeling van verstoring van het vloeiend spreken.
Ten aanzien van stoornissen in het vloeiend spreken gaat het om twee types: stotteren en broddelen. Er komt met enige regelmaat ook een mengvorm van deze twee.

De behandeling van deze twee verschillende vloeiendheidsstoornissen is verschillend omdat de onderliggende oorzaak ook verschilt.

Stotteren

Stotteren kenmerkt vooral door het herhalen en/of verlengen van klanken en lettergrepen. Stotteren ontstaat het vaakst tussen plm. 2- en 6-jarige leeftijd. Bij een aantal kinderen gaat stotteren over terwijl bij een ander deel van de kinderen het niet wegtrekt maar meer blijven van aard is. Deze kinderen hebben hulp nodig om een grote kans te hebben om te herstellen.

Bij jonge kinderen is de kans op herstel het grootst. Voor deze groep jonge kinderen (vanaf ontstaan van stotteren tot plm. 6-jarige leeftijd) is de behandeling daarom gericht op herstel naar vloeiend spreken in alle situaties. Daarna kan het lastiger worden om geheel te herstellen. Dan is stottertherapie vooral gericht op vrijuit kunnen en durven praten zonder belemmering.

Een goede en vroege signalering van (mogelijk) stotteren is van groot belang. Twijfelt u over of u inderdaad actie kunt/ moet ondernemen dan kunt u de Screeningslijst Stotteren (SLS) invullen. Als de score op deze lijst 11 punten of hoger is wordt aanbevolen contact te zoeken met een logopedist-stottertherapeut.

Therapie voor stotteren is altijd persoonsgericht en maatwerk. Er is geen: one size fits all therapie. Samen met u wordt vanuit de hulpvraag overlegd wat het best past qua therapie (vorm).
Bij de jongste kinderen worden ouders getraind als co-therapeut. Bij de wat oudere kinderen en pubers is de rol van ouders anders maar ouders blijven absoluut nodig om stottertherapie succesvol te laten zijn. Bij (jong) volwassenen wordt op/ met de persoon afgestemde therapie bepaald. Voor de iets oudere kinderen tot en met volwassenen zijn naast of na een individueel traject ook mogelijkheden om een aanvullende groepstherapie te doen.

We proberen therapie zo dicht mogelijk bij huis te laten plaatsvinden en waar mogelijk bespreken we of dat kan bij de plaatselijke logopedist.

Broddelen

Broddelen is net als stotteren een stoornis in de vloeiendheid van het spreken.  Maar broddelen wordt vooral gekenmerkt door (wisselend) snel en onduidelijk spreken. Lettergrepen worden “ingeslikt” of verkeerd uitgesproken en soms worden er, vooral door de hoger(re) spreeksnelheid) ook klanken of woorden herhaald waardoor broddelen op stotteren kan lijken. Een ander kenmerk is dat woorden en zinnen (al dan niet vaker) als het ware in elkaar worden geschoven waardoor er stukken lijken weg te vallen. Samen met het onduidelijk spreken kan de communicatie met andere mensen daardoor behoorlijk onder druk komen te staan ook al omdat de persoon zelf zich vaak niet of nauwelijks bewust is van het ‘slordig’ spreken.

Stotteren en broddelen kunnen ook samen voorkomen. Broddelen is minder bekend dan stotteren maar net als stotteren kan broddelen ook een grote impact hebben op het leven van degene die broddelt.

Behandelingen

Stotter­behandeling van jonge kinderen tot 6 jaar

Effective behandeling van stotteren

Stotter­behandeling kinderen van 6-12 jaar

Effectieve behandeling van stotteren en een beetje meer

Oefengroepen en groepstherapie(ën) en voor stotteren

Effective behandeling van stotteren