Skip to main content

Stotter­behandeling van jongeren van 12 - 18 jaar & Volwassenen

Specialist(en)

Bij stottertherapie voor jongeren en volwassenen is het doel van de therapie vooral gericht op het vrijuit durven spreken in alle situaties.

We kijken (bij kinderen samen met de ouders) naar het stotteren zelf; wat is handig en wat is onhandig. Hoe gaan de eigen stotters en wat zou makkelijker kunnen en wat helpt om meer vloeiend te worden.

We kijken ook naar zaken die aan de binnenkant meespelen: welke gevoelens, gedachten en /of gedragingen staan in de weg van soepel spreken en op kunnen vangen van stotters waar nodig.

We volgen een therapieroute waarin we kleine uitstapjes kunnen maken om iets extra’s aan het persoonlijke pad toe te kunnen voegen als dat nodig is. Bijvoorbeeld: bewustwordingsoefeningen, aanpassingstechnieken (modificatie) op stotteren, vloeiendheidstraining indien nodig, ACT, ReAttach, inzichten vanuit NLP en coaching technieken.

De uiteindelijke bedoeling is het ontwikkelen van zelftherapeutschap waarbij je misschien soms nog een gesprek nodig hebt om even te zien of alles nog OK staat.

Behandelingen

Stotter­behandeling van jonge kinderen tot 6 jaar

Effective behandeling van stotteren

Stotter­behandeling kinderen van 6-12 jaar

Effectieve behandeling van stotteren en een beetje meer

Oefengroepen en groepstherapie(ën) en voor stotteren

Effective behandeling van stotteren

Laatste berichten