Skip to main content

Over Ronald

Specialist(en)

Ik ben Ronald Verbeek. Ik ben logopedist – stottertherapeut.

Het vermogen om te kunnen spreken, en daardoor expressie te kunnen geven aan onszelf op een manier die uniek is voor ons mensen, is fascinerend. In ons dagelijks bestaan staan we eigenlijk nooit bij stil bij het vermogen zomaar te kunnen praten. Vaak staan we daar pas bij stil als in dat ‘zomaar’ kunnen spreken iets niet vanzelfsprekend gaat daarin.
Voor stotterende mensen gaat het spreken niet altijd zomaar vanzelf makkelijk. En soms levert het stotteren (en/of broddelen)  problemen op in het vrijuit spreken en communiceren met anderen en / of beïnvloed het ook het zelfbeeld van de persoon die stottert negatief.

Na aanvankelijk als logopedist werkzaam te zijn geweest heb ik na het afronden van het specialisatietraject tot Stottertherapeut   in 2012 het Stottercentrum Zwolle kunnen overnemen en in 2014 het Stottercentrum in Enschede.

Door meer en meer recent wetenschappelijk onderzoek op het gebied van stotteren kunnen we het stotteren anders plaatsen en daardoor in behandelingen verschillende, andere en meer effectieve strategieën kiezen voor verschillende leeftijdscategorieën.

Als lid van de VSN, de Vereniging Stottercentra Nederland, onderschrijf ik de visie en missie daarvan. 

Behandelingen

Stotter­behandeling van jonge kinderen tot 6 jaar

Effective behandeling van stotteren

Stotter­behandeling kinderen van 6-12 jaar

Effectieve behandeling van stotteren en een beetje meer

Oefengroepen en groepstherapie(ën) en voor stotteren

Effective behandeling van stotteren

Laatste berichten