Skip to main content

Stotter­behandeling van jonge kinderen tot 6 jaar

Specialist(en)

Voor de stotterbehandeling van jonge kinderen tot 6 jaar zijn twee verschillende behandelprogramma’s beschikbaar. Het Lidcombe Programma en het RESTART Demands and Capacities programma.

Beide programma’s hebben als doel stabiel vloeiend spreken in alle dagelijkse situaties. Ouders worden in deze programma’s in de praktijk door de stottertherapeut getraind en begeleid als mede-therapeut zodat zij zelf ook thuis de behandeling kunnen uitvoeren. Het kan ook zijn dat er direct met het kind gewerkt wordt om het stotteren ‘vloeiender’ te maken.

Eventuele bijkomende problemen in de spraak, taal, mondmotoriek, sensorische integratie en reflexintegratie worden behandeld als dat nodig is. Soms kan het nodig zijn om de deskundigheid van een andere discipline in te schakelen.

Het kan ook voorkomen dat problemen op een ander vlak (bijvoorbeeld gehoorproblemen) eerst opgelost moeten worden om de meest gunstige voorwaarden te creëren voor een succesvolle therapie. 

Welke vuistregels zijn te hanteren voor jonge kinderen die (beginnen te) stotteren:

  • Het moment van ontstaan van stotteren is erg belangrijk. Dit om een goede beslissing te kunnen maken of er actie ondernomen kan / moet worden, of dat we het nog kunnen aanzien.. U kunt echter altijd contact opnemen om goed advies te krijgen.
  • Vanaf het moment van ontstaan ZOU je een jaar lang het stotteren kunnen monitoren. Stottert een kind een jaar na aanvang nog dan is het verstanding om contact op te nemen. Stotteren heeft een grotere kans op chroniciteit als uw kind een jaar of langer stottert. Bij twee jaar of langer verdubbelt de kans op chroniciteit.
  • Als het stotteren na het ontstaan alleen maar toeneemt hoeft u niet te wachten maar is het verstandig om contact op te nemen. Samen met u kunnen we bepalen of we verder kunnen monitoren of dat we actie moeten ondernemen.
  • Als u zich zelf (grote) zorgen maakt over het spreken van uw kind is het verstandig om contact op te nemen zodat u in ieder geval de goede informatie krijgt.
  • Als uw kind zelf last krijgt van het stotteren (stoppen met praten, niet willen praten, merkbaar worstelt om het eruit te krijgen) kunt het best contact opnemen.
  • De leeftijd waarop stotteren ontstaat is ook van belang: kinderen die op jongere leeftijd gaan stotteren herstellen beter dan kinderen die wat later beginnen te stotteren.
  • De twee behandeprogramma's voor jonge kinderen worden het best afgerond VOOR het 6e jaar en beginnen het mooist op uiterlijk 5 jarige leeftijd. 

Om een idee te krijgen over de ernst van het stotteren van uw kind kunt u de Screeningslijst Stotteren (SLS) kunnen invullen. De link daar naartoe staat hieronder.
https://www.stotteren.nl/ouders/screeningslijst-voor-stotteren-sls.html 

Behandelingen

Stotter­behandeling van jonge kinderen tot 6 jaar

Effective behandeling van stotteren

Stotter­behandeling kinderen van 6-12 jaar

Effectieve behandeling van stotteren en een beetje meer

Oefengroepen en groepstherapie(ën) en voor stotteren

Effective behandeling van stotteren

Laatste berichten