Skip to main content

Klachten­regeling

Specialist(en)

Als u een klacht heeft over de behandelaar, de behandeling, de praktijk of welke klacht dan ook dat kunnen we als eerste daar samen een gesprek over te hebben en zodoende proberen een goede oplossing te vinden.

Als dat niet lukt is er een Klachtenloket paramedici

Vanaf 1 januari 2017 zijn de regels voor het indienen van een klacht over uw zorgaanbieder gewijzigd. Dit is geregeld in de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz). 
De Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg verplicht zorgaanbieders tot: 

  • het hebben van een klachtenregeling;
  • het aanbieden van een onafhankelijke klachtenfunctionaris;
  • aansluiting bij een Geschilleninstantie.

Heeft u een klacht over of een geschil met een paramedicus, dan moet de zorgaanbieder u informeren over wat u kunt doen als u ontevreden bent over de geleverde zorg. 
Stottercentrum Zwolle – Enschede is aangesloten is bij het Klachtenloket Paramedici (KLP), U kunt daar voor het melden van een klacht terecht. Ook voor een geschil kunt u terecht bij het KLP. De geschillenregeling is erkend door het ministerie van VWS.

Behandelingen

Stotter­behandeling van jonge kinderen tot 6 jaar

Effective behandeling van stotteren

Stotter­behandeling kinderen van 6-12 jaar

Effectieve behandeling van stotteren en een beetje meer

Oefengroepen en groepstherapie(ën) en voor stotteren

Effective behandeling van stotteren

Laatste berichten