Skip to main content

Missie/ visie

Specialist(en)

Missie

Logopedist-stottertherapeuten die zijn aangesloten bij de VSN (Vereniging Stottercentra Nederland) streven naar vakwerk op het hoogste niveau. Bezield en gedreven op zoek naar dat wat ieder stotterend individu nodig heeft. Samen bundelen we kracht en kennis op weg naar optimale zorg.

Visie

Een persoon die stottert is meer dan zijn stotteren en stotteren heeft meer impact dan alleen maar onvloeiend spreken. Ieder stotterend mens heeft een eigen manier van omgaan met zijn onvloeiende spraak.

Stotteren heeft een biologische en een psychologische component. Als stottertherapeuten binnen de VSN schenken we aan beide componenten aandacht. We zien stottertherapie als een samenwerkingsverband tussen therapeut en cliënt, waarbij elk vanuit zijn eigenheid verantwoording draagt voor het proces; De therapeut brengt zijn vakkennis en therapeutische vaardigheden in, de cliënt zijn inzicht en inzet. Vanuit een open houding onderzoeken we de mogelijkheden en grenzen van vloeiend spreken. Lopen we tegen grenzen aan dan begeleiden we de cliënt bij het geven van een plek aan het stotteren in zijn leven. Het stotteren zo communicatief mogelijk maken en het ontwikkelen van andere vaardigheden op het gebied van communicatie zijn dan aan de orde. Transparantie, ontmoeting, zelfontplooiing en realiteitszin vormen de basis van therapieproces.

Als VSN streven wij naar een aantal evenwichtig over Nederland verspreide stottercentra met een inspirerend en eigentijds karakter, werkend vanuit bovenstaande visie op stotteren, de stotterende mens en therapie. In onderlinge samenwerking vinden we de mogelijkheid voor persoonlijke groei en ontwikkeling. Dat werkt altijd door in onze wijze van therapie geven, vanuit eigenheid. We bewaken het goede, spiegelen valkuilen, geven feedback en communiceren zo optimaal mogelijk.

Elke logopedist-stottertherapeut die is aangesloten bij de VSN onderschrijft deze visie van harte, vanuit de wetenschap dat “visie” niet de huidige status beschrijft, maar aangeeft waar we naar op weg zijn.
.

Behandelingen

Stotter­behandeling van jonge kinderen tot 6 jaar

Effective behandeling van stotteren

Stotter­behandeling kinderen van 6-12 jaar

Effectieve behandeling van stotteren en een beetje meer

Oefengroepen en groepstherapie(ën) en voor stotteren

Effective behandeling van stotteren

Laatste berichten